Tolk

Als u in Portugal op bezoek bent en een belangrijk gesprek moet voeren, is het fijn te weten dat de taal geen belemmering zal zijn. Zo kunt u zich zoveel mogelijk concentreren op de inhoudelijke kant van uw bespreking. Als de inhoud van uw bespreking nogal specifiek is, kunt u contact met mij opnemen. Als ik vooraf stukken en documentatie krijg die bij de bespreking van belang zijn, kan ik me goed voorbereiden.

Bij de overdracht van onroerend goed en het verlijden van andere akten bij een notaris, en trouwens ook in de rechtbank, is de aanwezigheid van een tolk vereist als een van de partijen de Portugese taal niet voldoende machtig is.

Opleiding en ervaring

Ik heb aan de Universiteit van Utrecht de studie Portugese Taal en Cultuur en het Masterprogramma Vertalen gevolgd en ben in 1992 beëdigd als tolk en vertaler Portugees.

Ik ben coauteur van het Prisma Groot woordenboek Nederlands-Portugees en Portugees–Nederlands.

Ik heb ruime ervaring als vertaler en tolk voor een zeer divers klantenbestand: (kleine) ondernemingen, overheden, particulieren, bedrijven, internationale vertaalbureaus, etc.

Betrouwbare tolk

"Voor het ondertekenen van de notariële overdrachtsakte van ons nieuwe huis zijn we op zoek naar een tolk." "Ons bedrijf krijgt bezoek van een delegatie uit Nederland en we willen dat de communicatie soepel verloopt." "Ik moet getuigen bij een rechtszitting en heb recht op de aanwezigheid van een tolk."

Stuur me een e-mail voor een prijsopgave.

Algemene voorwaarden

Ik werk volgens de Algemene Voorwaarden voor vertaalwerkzaamheden, opgesteld door het Nederlands Genootschap van Tolken en vertalers. 

Klik hier om die te raadplegen.

Verder volg ik de "Código Deontológico" van de Associação Portuguesa de Tradutores.